Styrsö Brattens Bryggförening driver småbåtshamnen vid Styrsö Bratten. Koordinaterna är 57°36,93 N , 11°47,75 E. Det är en skyddad hamn med enkel angöring i alla väder. Barnvänlig badstrand vid Bravik, 150 m norr om kiosken längs strandbryggan. På denna hemsida hittar du information om våra:

  • Bryggplatser
  • Gästplatser
  • Arbetsdagar

Ordinarie föreningsstämma i Styrsö Brattens Bryggförening

Tid: Torsdagen den 8 juni kl. 18.00
Plats: Öbergska Cafeét

Dagordning finns under fliken Nyheter
Styrsö den 23 maj 2023
Styrelsen för Styrsö Brattens Bryggförening
Vi bjuder på någon form av förplägnad. Välkomna!