Information och regler om bryggplats:

 • Avgifter mm enligt faktura skall inbetalas senast 30 april
 • Motioner ska vara inlämnade senast 1 maj för att kunna behandlas av styrelse och årsmöte
 • Båtar på norra sidan av pontonbrygga 2 /GKSS-bryggan) skall vara borta före höstarbetsdagen. Jolle får inte ligga kvar på jollebryggan över vintern (från 1 september till 31 april).
 • Båtar som ligger vid SBBFs bryggor skall vara ansvarsförsäkrade.
 • Uppsägning, byte eller nyteckning av plats sker till kassören
 • Bryggchef är Walter Hermansson. Tel 971551 eller 0733 401137
 • Fel etc som uppmärksammas på brygga åtgärdas eller anmäls till bryggchef.
 • Bryggan måste ha fri passage för lastmopeder mm. Båt eller trappstege får därför ej sticka in mer än 40 cm på bryggan. Parkera ej moped eller kärra som är bredare än 40 cm på bryggan.
 • El på sommaren (från 1 maj till 30 september) är gratis för tillfällig inkoppling av småmaskiner etc. Kontinuerlig laddning av batterier, elvärme mm kräver tillstånd av EL-ansvarig Jack Larsson tel 070 579 6990 eller epost: larssonjack560@gmail.com.
 • Båtplats, som tillfälligtvis inte utnyttjas, grönmarkeras för att ge plats för gästande båtar.
 • Egen båt skall ligga på båtplatsen. Andrahandsuthyrning eller utlånande av båtplatsen är ej tillåtet
 • Medlemskap får inte överlåtas. Andelar kan ej säljas utan går tillbaka till föreningen, varvid inbetalad insats återbetalas
 • Medlem som under ett år ej utnyttjat sin plats kan, efter styrelsebeslut, sägas upp.