Pris för ny båtplats:

 

Typ av plats Insats Årsavgift
Med Y-bom 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en Y-bom:
– för en 6 meters Y-bom 7 400:-
– för en 8 meters Y-bom 9 800:-
– för en 10 meters Y-bom 12 800:-
1400
Med akterpåle 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en akterpåle 2200kr 1400
Ekplats 6600 kr + 1200kr för en rörstolpe
(anm: båtbredd max 2m inkl. fendrar)
1200

 

Årsavgift med Y-bom/akterpåle  1400 kr, ekplats 1200 kr
I årsavgiften ingår
– moms och arrende.
– temporärt utnyttjande av vatten och el. Kontinuerlig el kräver tillstånd av hamnkapten.
Läs mer om detta i våra ordningsregler

Läs mer om priserna i senaste årsmötesprotokollet som ligger i arkivet.