Pris för ny båtplats:

 

Typ av plats Insats Årsavgift
Med Y-bom 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en Y-bom:
– för en 6 meters Y-bom     8 000:-
– för en 8 meters Y-bom   11 000:-
– för en 10 meters Y-bom 14 000:-
2000
Med akterpåle 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en akterpåle 2500kr 2000
Ekplats 9000 kr inklusive akterförtöjning
(anm: båtbredd max 2m inkl. fendrar)
2000

 

Årsavgift med Y-bom/akterpåle  2000 kr.
I årsavgiften ingår
– moms och arrende.
– temporärt utnyttjande av vatten och el. Kontinuerlig el kräver tillstånd av hamnkapten.
Läs mer om detta i våra ordningsregler

Läs mer om priserna i senaste årsmötesprotokollet som ligger i arkivet.