Pris för ny båtplats f o m 2024:

 

Typ av plats Insats Årsavgift
Med Y-bom 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en Y-bom:
– för en 6 meters Y-bom   10 000:-
– för en 8 meters Y-bom   13 000:-
– för en 10 meters Y-bom 16 000:-
2000
Med akterpåle 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en akterpåle 3000kr 2000
Ekplats 10000 kr inklusive akterförtöjning
(anm: båtbredd max 2m inkl. fendrar)
2000
Årsavgift med Y-bom/akterpåle  2000 kr.
I årsavgiften ingår
– moms och arrende.
– temporärt utnyttjande av vatten och el. Kontinuerlig el kräver tillstånd av hamnkapten.

Övriga Avgifter
Arbetsavgift för medlem, som ej deltar i arbetspass, 800 kr per båtplats.
För medlem med flera båtplatser – ett arbetspass per båtplats
Påminnelseavgift 200 kr, påföres vid sen betalning
Kontrollavgift för olovlig förtöjning, 200 kr jämte gällande gästplatstaxa.
Båt som kopplas in till elurtag på bryggan efter 1/10 utan elansvarigs godkännande 500 kr.
Avgift för båt, som ej flyttas vid höst- eller vårarbete, 1000 kr
Läs mer om detta i våra ordningsregler

Läs mer om priserna i senaste årsmötesprotokollet som ligger i arkivet.