Styrelsen

Ordförande Bertil Pevantus 0705-696401
Vice ordförande Tryggve Svensson 0705-233425
Kassör Tryggve Svensson
Sekreterare Björn Hedberg
Bryggchef och platsadministratör Walter Hermansson 0733-401137
Ledamot Ann Bergdén
Ledamot Magnus Johansson
Ledamot Johan Hamberg
Suppleant Jack Larsson
Suppleant Bengt Arvidsson
Ansvarsområden
Pontonbryggor John Hamberg
Bommar/akterpålar Magnus Johansson
Träbryggor/trädäck Bengt Arvidsson
Bryggboden Walter Hermansson
El Jack Larsson
Vatten Ann Bergdén
Gästbåtar/kölista Walter Hermansson/Tryggve Svensson
Skyltar/grillar Björn Hedberg/bertil Pevantus