Styrelsen

Ordförande Bertil Pevantus 0705-696401
Vice ordförande Tryggve Svensson 0705-233425
Kassör Tryggve Svensson
Sekreterare Björn Hedberg
Bryggchef och platsadministratör Walter Hermansson 0733-401137
Ledamot Ann Bergdén
Ledamot Magnus Johansson
Ledamot Johan Hamberg
Suppleant Jack Larsson
Suppleant Bengt Arvidsson

Den lilla sandstranden. Perfekt att dra upp kajaker på men se upp för glas i sanden

 

Insegling från NO

 

Bryggorna sett från den lilla sandstranden

Skäretviken