Kölista för båtplats:

Gamla medlemmar kan anmäla sig till byte av plats. Varje anmälan förses med anmälningsdatum, och när önskad plats blir ledig, blir medlemmarna på bytesplatslistan erbjudna platsen i turordning efter anmälningsdatum. Icke medlemmar på kölistan kontaktas först därefter, även här i turordning efter anmälningsdatum. Styrsö Brattens Bryggförening har som policy att i första hand ta in nya medlemmar som har anknytning till Styrsö. I mån av plats hyr vi ut båtplatser till övriga ett år i taget.

För att ställa dig i kö för byte av båtplats klicka här

För att ställa dig i kö för ny båtplats klicka här

För att ställa dig i kö för att få hyra båtplats klicka här

Sandstrand längs Skäretvägen

Bryggorna sedda från Skäretvägen