Uppsägning av plats

Vid uppsägning av båtplats återbetalas inbetald insats och platsen återgår till föreningen.(Anm 1)
Återbetalning av inträdesavgift erhållas när ny medlem efterträtt den utträdande.

Uppsägning skall ske före 31/12 annars debiteras årsavgift för kommande år.

För att säga upp båtplats klicka här!


Anm 1. Före 2002 räknades insatser upp varje år med index. Därefter beslutade årsmötet att ingen mer uppräkning ska ske av inbetalda insatser. För medlemmar som erlagt insats före 2002 och fått insatsen uppräknad gäller det uppräknade beloppet som inbetald insats vid återbetalning eller vid byte av plats. Insatser inbetalda efter 2002 räknas ej upp. Däremot har nypriset på insatser räknats upp efter 2002 i takt med prisutvecklingen.