Arbetsdagar

Medlemmar med plats vid parkbryggorna (1 och 3) arbetar på våren och de vid GKSS-bryggan (brygga 2) på hösten. Medför gärna egna verktyg. Den som väljer att inte medverka betalar 800 kr i arbetsavgift per båtplats.
Man bör tänka på lämplig klädsel samt att ej medtaga ömtåliga saker som telefoner, smycken etc. vid kommande arbetsdagar.

 

Vårarbete (Parkbryggorna 1 och 3)

Lördag 13 och 20 april kl. 10.00. Du kan välja den dag som passar dig bäst.

Höstarbete (GKSS-bryggan brygga 2)

Lördag 19 oktober kl 10.00. Båtar på norra sidan av pontonbryggan 2 (GKSS-bryggan) skall vara borta senast detta datum. Om inte, debiteras berörd medlem 1000 kr.