Pris för hyra av båtplats:
Bryggföreningen hyr ut tillfälligt lediga platser från 1/5 till 30/9 ett år i taget och
man kan också hyra för vintersässong från 1/10 till 30/4. Priser se nedan.

Typ av plats Hyra
Tillfällig plats med sämre vattendjup 1/5 tom 30/9 2500
Tillfällig plats vid träbryggan en säsong 1/5 tom 30/9 6000
Tillfällig plats vid pontonbrygga en säsong dvs 1/5 tom 30/9 6000
Vinterhyra för icke medlemmar från 1/10 tom 30/4 4000

Läs mer om priserna i senaste årsmötesprotokollet som ligger i arkivet.

Klicka här för att ansöka om att hyra båtplats!