Kostnad vid byte av båtplats:

Båtplatserna delas upp i 2 kategorier:

  • A: Ekplats med begränsat djup och max bredd 2m
  • B: Övriga platser – vid fast brygga och vid pontonbrygga
  • Vid byte av båtplats från ekplats till kategori B beräknas kostnaden enligt: Från nypriset på den nya platsen avräknas insatsen på den gamla ekplatsen. (Anm 1)
  • Vid byte till en dyrare plats inom samma kategori betalas endast mellanskillnaden för breddmåttet (5000kr/m) samt ev. mellanskillnad för akterförtöjning.
  • Vid byte till en mindre plats görs återbetalning endast om nypriset på den nya platsen understiger tidigare inbetald insats. Om medlemmen som bytt till en mindre plats och ej fått någon återbetalning för detta, efter en tid vill byta igen till en större plats, så får medlemmen med sig den tidigare båtplatsstorleken när ev. extra insats ska räknas ut.

 

Anm 1. Före 2002 räknades insatser upp varje år med index. Därefter beslutade årsmötet att ingen mer uppräkning ska ske av inbetalda insatser. För medlemmar som erlagt insats före 2002 och fått insatsen uppräknad gäller det uppräknade beloppet som inbetald insats vid återbetalning eller vid byte av plats. Insatser inbetalda efter 2002 räknas ej upp. Däremot har nypriset på insatser räknats upp efter 2002 i takt med prisutvecklingen.

Vid behov av att byta båtplats skicka in dina önskemål här