Föreningshamn

Styrsö Brattens Bryggförenings hamn är en föreningshamn.

Gästplatser

Gästplatser finns längs pontonbryggan där det saknas Y-bommar och på grönmarkerade platser på hela anläggningen.

Hamnavgift

Hamnavgift för gästplatser (per dygn):
200 kr/dygn för båt upp till 12m.
300 kr/dygn för båt längre än 12m.
El och vatten ingår i hamnavgiften.
Avgiften tas ut av hamnvärden 16:00 – 10:00
Hamnvärd tel 0738-220357

Sopor

Sopor slängs i de kärl som finns ca 50 m upp från norra bryggan

Toalett

Toalett finns i det lilla gula huset tvärs över vägen vid norra bryggan.

Grillning

Grillning på bryggan eller ombord på förtöjda båtar är förbjuden.

Gästplatserna är längst ut på norra pontonbryggan där det saknas Y-bommar.

Röd skylt indikerar att platsen inte kan användas av gästande båtar

Grön skylt indikerar att platsen kan användas av gästande båtar